geodetic_systems

Geodetic Systems, Inc (GSI) là nhà cung cấp giải pháp Photogrammetry cầm tay, tự động hàng đầu thế giới. Cho các phép đo tọa độ 3D không tiếp xúc, độ chính xác cao. Trong các ngành công nghiệp từ máy bay, hàng không vũ trụ và sản xuất ô tô, cho đến đóng tàu, và ăng-ten và các ngành công nghiệp năng lượng gió.

GSI có trụ sở và nhà máy sản xuất tại số 1511 Riverview Dr Melbourne, FL 32901 Hoa Kỳ. Đại lý GSI photogrammetry có mặt ở 67 Quốc Gia trên toàn thế giới. Trong đó, 3D Smart Solutions vinh dự là nhà phân phối trực tiếp của GSI Hoa Kỳ tại Việt Nam và Cambodia.

Photogrammetry là gì?

Trước khi mô tả hoạt động của hệ thống V-STARS, một giới thiệu ngắn gọn về Photographic Measurement được cung cấp cho những người không quen thuộc với công nghệ có thể hiểu được photogrammetry là gì 

Nguyên tắc cơ bản được sử dụng bởi photogrammetry là Triangulation. Bằng cách chụp ảnh từ ít nhất hai vị trí khác nhau, cái gọi là "đường ngắm" có thể được phát triển từ mỗi camera đến các điểm trên vật thể. Những đường ngắm này (đôi khi được gọi là các tia do bản chất quang học của chúng) được giao nhau về mặt toán học để tạo ra tọa độ 3 chiều của các điểm đo cần được quan tâm.

Triangulation cũng là nguyên tắc được sử dụng cho Máy kinh vĩ* để đo tọa độ. Nếu bạn đã quen thuộc với các thiết bị này, bạn sẽ tìm thấy nhiều điểm tương đồng (và một số khác biệt) giữa chụp ảnh và máy kinh vĩ.

Nói một cách gần gũi hơn, thậm chí triangulation cũng là cách hai mắt của bạn phối hợp với nhau để đo khoảng cách (được gọi là nhận thức chiều sâu). Bạn thử nhìn bằng một mắt và hai mắt trên cùng một vật thể được đặt trên bàn. Bạn chỉ cảm nhận được chiều sâu của vật thể khi nhìn bằng hai mắt.

Photography vs. Photogrammetry

- Photography mô tả các nguyên tắc nhiếp ảnh liên quan đến quang ảnh,

- Photogrammetry mô tả các kỹ thuật để tạo tọa độ 3 chiều từ các ảnh hai chiều.

Single Camera

V-Stars Camera đơn chuyên đo kiểm vật thể trạng thái tĩnh

photogrammetry là gì

Multiple Camera

Tích hợp nhiều camera để đo kiểm vât thể trạng thái động

đại lý GSI photogrammetry