V-STARS M

Sử dụng nhiều camera và hoạt động như một máy đo tọa độ quang di động (CMM) để cung cấp phép đo tọa độ 3D trong thời gian thực, trong cả môi trường tĩnh và động, với tốc độ lên tới 10 điểm mỗi giây.

V-STARS M sử dụng hai hoặc nhiều máy ảnh kỹ thuật số được chế tạo thông thường, kết hợp với camera tốc độ cao, độ phân giải cao INCA4 hoặc DynaMO, để thực hiện các phép đo chính xác, thời gian thực của các đối tượng tĩnh hoặc động, thông qua sử dụng đầu dò xúc giác hoạt động không dây, retro các mục tiêu không mong muốn hoặc các điểm PRO-SPOT dự kiến.

Máy ảnh kép - hệ thống đo V-STARS M. Đo đạc thời gian thực và có khả năng đạt độ chính xác trong phạm vi 14µm + 14 µm/m. Hoặc 1:60.000 trên mổi 4m kích thước.

Đối với camera Dynamo D5, độ chính xác đảm bảo tốt hơn: 9µm + 9 µm/m hoặc 1:90.000 trên mổi 4m kích thước.

Đối với camera INCA4, độ chính xác đảm bảo 0.045mm trên mổi 4m kích thước

Hệ thống V-STARS đã được kiểm tra và xác nhận đầy đủ theo tiêu chuẩn VDI / VDE 2634 cho các hệ thống đo 3D quang.

Tính năng độc đáo của V-STARS M

V-Stars M có khả năng thực hiện các phép đo thời gian thực trong môi trường không ổn định.

Trong chế độ hoạt động ổn định, cần có sự ổn định của máy ảnh sau khi thiết lập. Hoặc nói một cách khác, ở chế độ không ổn định, rung động hoặc chuyển động của máy ảnh có thể xảy ra nhưng không ảnh hưởng độ chính xác của phép đo.

Chế độ không ổn định sử dụng các điểm tham chiếu dán trên vật thể để xác định vị các camera mỗi lần ghi lại hình ảnh. Do đó, chuyển động của vật thể hoặc máy ảnh được bù hoàn toàn.