V-STAR S

Cho dù ứng dụng yêu cầu thao tác cầm tay, điều khiển từ xa hoặc đo 3D thời gian thực. V-STARS S đảm bảo tốc độ, sức mạnh, tính linh hoạt và độ chính xác để xử lý công việc một cách dễ dàng.

V-Star S-Mode, một camera đơn được sử dụng để ghi lại một tập hợp hình ảnh của một đối tượng từ nhiều góc nhìn. Các điểm tham chiếu tọa độ 3D được xác định một cách tự động. Bằng cách đo các điểm trong ảnh ban đầu và sau đó tạo lại điểm 3d trong không gian. Việc xác định vị trí mổi tấm ảnh được mô phỏng chính xác tại thời điểm chụp ảnh.

S-Mode cũng được gọi là xử lý ảnh ngoại tuyến (off-line). Bởi việc tính toán tọa độ điểm 3D diễn ra sau khi tất cả các hình ảnh được chụp. Và tải vào PC để xử lý bởi phần mềm V-STARS. Độ chính xác và tính linh hoạt cao nhất, của phép đo tọa độ 3D tự động V-STARS có thể đạt được. Thông qua hệ thống S-Mode tích hợp với camera INCA4 mới.

Cấu hình và độ chính xác đo lường 3D của các hệ thống V-STARS S

- Có bốn cấu hình S-Mode của V-STARS. Một là S-Mode tích hợp camera INCA4. Hai là hệ thống V-STARS N Platinum, ba là Gold và bốn là Silver. Tất cả đều có tính di động cao và bao gồm một máy ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cao, máy tính xách tay, phần mềm V-STARS để xử lý dữ liệu tự động và phụ kiện.

- Độ chính xác đo: 10 µm + 10 µm/m đến tối đa 4 µm + 4 µm/m.

- Độ chính xác lặp lại là 0,020mm @ 4m hoặc 1:200.000.

(Độ chính xác của V-STARS đã được kiểm tra và cấp chứng nhận đầy đủ. Theo tiêu chuẩn VDI/VDE 2634 cho các hệ thống đo 3D quang số.)

V-STARS S đại diện cho công nghệ đo bằng xử lý ảnh. Hoạt động của hệ thống không bị ảnh hưởng bởi rung động và chuyển động. Máy ảnh có thể được vận hành cầm tay từ thang nâng, cần cẩu và các khu vực không ổn định khác. Ghi nhận và xử lý dữ liệu rất nhanh. Hỗ trợ truyền hình ảnh không dây. Và cả hệ thống được sắp đặt gọn gàng trong hai vali nhỏ, có thể di chuyển linh động như hành lý xách tay.

INCA4 – Picture Perfect MeasurementsTM

Máy ảnh công nghiệp linh hoạt, lựa chọn đầu tiên cho đo lường 3D.

Máy ảnh INCA4, được thiết kế và sản xuất bởi Geodetic Systems Inc (GSI) Hoa Kỳ. Là Camera thế hệ thứ tư của chúng tôi. Đây là máy ảnh duy nhất được thiết kế dành riêng cho các yêu cầu khắt khe về độ chính xác cao trong ứng dụng đo 3D photogrammetry.

INCA4 phù hợp lý tưởng cho phép đo tĩnh bằng máy ảnh đơn (hệ thống V-STARS-S). Và phép đo động + thời gian thực bằng nhiều camera, (hệ thống V-STARS-M)

V-STAR N

Hệ thống V-STARS N series, có ba cấu hình để đo tọa độ 3D có độ chính xác cao, độ linh hoạt cao và tính di động cao. V-STAR S sáng tạo, chi phí đầu tư thấp.

V-STARS N là máy ảnh DSLR kỹ thuật số nhẹ, bền chắc, với mỗi cấu hình được tùy chỉnh đặc biệt cho các ứng dụng photogrammetry:

- V-STARS N Platinum: giải pháp photogrammetry chính xác và linh hoạt cao nhất cho đo lường công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao.
- V-STARS N Gold: cung cấp chức năng đo lường chính xác và toàn diện với chi phí giảm hơn.
- V-STARS N Silver: là một hệ thống phù hợp cho các nhiệm vụ đo lường kỹ thuật và công nghiệp, trong đó yêu cầu về độ chính xác ít đòi hỏi hơn.

Cùng với máy ảnh, hệ thống V-STARS-N bao gồm một máy tính xách tay, phần mềm V-STARS để xử lý dữ liệu tự động và phụ kiện. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong hai vali nhỏ và có thể di chuyển như hành lý xách tay.

V-STARS đã được kiểm tra và chứng nhận theo tiêu chuẩn VDI/VDE 2634 cho các hệ thống đo 3D quang.

Như có thể thấy trong bảng tính năng hệ thống bên dưới, V-STARS N cung cấp độ chính xác đo 3D thông thường trên vật thể 4m trong khoảng từ 1:80.000 (Silver) đến 1:115.000 (Gold) đến 1:160.000 (Platinum). Và có thể cung cấp độ chính xác cao hơn.

Phạm vi ứng dụng đo 3D của V-STARS N:

  • Kiểm soát chất lượng trong gia công chi tiết, khuôn mẫu
  • Đo kiểm tra bề mặt
  • Kỹ thuật đảo ngược
  • Đo trong môi trường không ổn định, chịu rung động và chuyển động
  • Đo lường trong môi trường sản xuất trong đó thời gian chết (downtime) là rất quan trọng
  • Công nghiệp nặng như đo shipbuilding blocks, body in white và tháp năng lượng gió
  • Đo ăng ten viễn thông, quân sự 

Thông số kỹ thuật của các hệ thống V-STARS

Feature Silver Gold Platinum INCA4
Accuracy 10µm + 10µm/m 7µm + 7µm/m 5µm + 5µm/m 4.5µm + 4.5µm/m (in S-Mode)
9µm + 9µm/m (in M-Mode)
Sensor 24MP 24MP 36MP 12MP [4096 (H), 3072 (V)]
FOV narrow narrow medium medium
FOV° 66(H) x 45(V)° 74(H) x 53(V)° 74(H) x 53(V)° 72(H) x 58(V)°
Software V-STARS V-STARS V-STARS V-STARS
Wireless optional optional optional optional
Solids optional optional optional optional
Backup camera optional optional optional optional
Shutter Life 150k 200k 200k 200k
Lens guard yes yes yes yes
Self-capping yes yes yes yes
Built in Flash yes yes yes yes
Weight 1.5kg 1.5kg 1.5kg 1.5kg, 3.3 lb.(w/out battery & handle)
2kg, 4.4 lb. (/both)
Dimension 150 x 150 x 125mm 150 x 150 x 125mm 150 x 150 x 125mm 125 x 76 x 180mm (w/out battery and handle)
200 x 110 x 188mm (w/ both)