Ưu khuyết điểm của các công nghệ Scan 3D

Các Giai đoạn phát triễn của các dòng máy Scan 3D

uu-khuyet-diem-cong-nghe-scan-3d
Thế hệ 1: Máy đo 3D – CMM

Máy đo 3D – CMM
Thế hệ 2: Máy đo quét 3D – Arm Scan

Máy đo quét 3D – Arm Scan
Thế hệ 3: 3D laser scanner – HandyScan (EXAscan)

HandyScan (EXAscan)
Thế hệ 3S: 3D laser scanner – HandyScan (MAXscan)

HandyScan (MAXscan)
Thế hệ 4: Capture 3D – ATOS (white) Blue light

Capture 3D – ATOS (white) Blue light

Rate this post